Praktijk

Psychologisch Advies Centrum Ada de Groot is sinds 1990 gevestigd te Nijmegen, Kerkpad 6. Cliënten kunnen in de praktijk terecht voor eerstelijns psychologische zorg. De praktijk is onder meer aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Naast geregistreerd eerstelijnspsycholoog en gezondheids-zorgpsycholoog ben ik lid van de sector Jeugd van het NIP, lid van Vereniging EMDR Nederland e.o. lid van de Cotiperatieve Vereniging Vrijgevestigde Jeugd GGZ te Nijmegen. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09220796

Wat biedt de praktijk

Eerstelijnspsychologische hulpverlening valt vanaf 2014 in de Generalistische basis GGZ. Deze heeft betrekking op het kortdurend, klachtgericht aanpakken van psychologische problematiek. Binnen dit kader wordt gewerkt vanuit algemeen psychologische modellen (over bijvoorbeeld depressie, bur­nout, rouw of omgaan met ziekte), vaak vanuit een cognitiefgedragstherapeutisch kader.