Afspraak annuleren

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag vóór 13.00 uur worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, kunnen wij de afspraak in rekening brengen. Hiertoe ontvangt u een fac­tuur van € 50,-, die u vóór het eerstvolgende gesprek dient te betalen. Een factuur voor niet-nagekomen-afspraken kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

De complete betalingsvoorwaarden kunt u hier vinden.

Klachten

De behandeling of het contact met uw behan­delaar kan anders lopen dan u had verwacht. Dit kan aanleiding geven tot een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor uw behandelaar van belang om te weten waarover u niet tevreden bent. U bent dan ook ten alle tijden welkom om uw klacht met mij te bespreken. Over het algemeen komen we daar samen uit. Wanneer er echter geen oplossing wordt gevonden of als een gesprek over de klacht naar uw gevoel niet bevredi­gend is, dan heeft u klachtrecht bij het Neder­lands Instituut voor Psychologen.