Sinds januari 1985 ben ik als vrijgevestigd GZ –psycholoog actief binnen het Psychologisch Advies Centrum.

Als vrijgevestigde heb ik regelmatig professioneel overleg met collega’s met als doel  de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en elkaar te ondersteunen bij geanonimiseerde casusbesprekingen.

Afhankelijk van de problematiek zet ik de meest bijpassende behandelmethodes in. Met als uiteindelijk doel mijn cliënten te ondersteunen in het weer ‘op de rit’ en in balans krijgen van hun leven en zichzelf als persoon.

De methodes die ik gebruik zijn ‘evidence based’ en dus bewezen effectief. De belangrijkste zijn de  cognitieve  gedragstherapie, EMDR, EFT en mindfulness. Afhankelijk van  de problematiek  zijn er uiteraard ook andere invalshoeken mogelijk.

De effectiviteit van een behandeling is , zo blijkt ook  uit mijn jarenlange ervaring , in hoge mate  afhankelijk van een positieve werkrelatie tussen therapeut en cliënt.  Ik besteed dan ook veel aandacht  aan de kwaliteit van de werkrelatie en een voor cliënt veilige sfeer. O.a. door cliënten ruimschoots de gelegenheid te geven hun eigen verhaal te vertellen zodat zij zich gehoord en gekend voelen.

In de vervolgrubrieken van deze website kunt u meer inzicht  krijgen in de werkwijze en  voorwaarden van een behandeling bij het Psychologisch Advies Centrum van Ada de Groot.